UBND huyện Tuy An
Tuy An: Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy An phối hợp với Tòa án nhân dân cùng cấp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm xét xử vụ án “Tranh chấp về việc chia tài sản chung” .

Theo nội dung vụ án thì: Năm 1995, hộ gia đình ông Nguyễn Công Tuấn ở thôn Phú Long, xã An Mỹ, huyện Tuy An được UBND Huyện Tuy An cân đối cấp diện tích đất 4290m2 đất lúa và đất màu tại xã An Mỹ, huyện Tuy An, tại thời điểm cấp đất có 06 khẩu, gồm nguyên đơn Nguyễn Công Thanh, bị đơn Nguyễn Công Tuấn và những người liên quan bà Lê Thị Mốt, ông Nguyễn Công Trung, ông Nguyễn Công Sanh, bà Nguyễn Thị Anh đều trú tại thôn Phú Long, xã An Mỹ. Sau khi được cấp đất, năm 2000 ông Mùi giao cho ông Nguyễn Công Thanh và ông Nguyễn Công Trung quản lý sử dụng diện tích đất màu tại thửa 350 có diện tích 2150m2, nên từ đó đến nay ông Thanh và ông Trung quản lý sử dụng mỗi người một nửa thửa đất này. Năm 2012 đo thực tế diện tích đất trên có diện tích là 2007m2, ông Thanh được sử dụng diện tích 1062,4m2 phần đất phía nam của thửa, ông Trưng sử dụng 939,3m2 phần đất phía bắc của thửa. Nay ông Thanh yêu cầu Tòa án công nhận diện tích 1062,4m2 đất nằm ở phía Nam thửa này cho ông. Đối với các diện tích đất lúa 1490m2 và 650m2 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ông Thanh không yêu cầu và cũng không yêu cầu chia đất theo nghị định 64 của Chính phủ.

  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter