UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện

Chuyên mục: Thông tin an ninh - trật tự | Đăng ngày: 31/12/2019

Tang vật là đạn bi và súng cồn tự chế được cơ quan chức năng thu giữ.

UBND huyện Tuy An vừa ban hành Kế hoạch tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn huyện, nhất là trong dịp tết nguyên đán Canh Tý 2020. Chủ tịch UBND huyện Tuy An yêu cầu các, ban, ngành, đoàn thể, trường học và giám đốc các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện khẩn trương tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện về sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ, công nhân viên chức trong đơn vị. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật số 14/2017/QH14 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020; Nghị định số 36/2009/NĐ-CP ngày 15/4/2009 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các văn bản quy định chi tiết thi hành với nội dung, hình thức phù hợp cho từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ và nhân dân, nhất là đối với người trực tiếp làm công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ và pháo.

Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện, đồn Biên phòng An Hải có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ và pháo thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý. Đồng thời phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dụng Luật số 14/2017/QH14 và các văn bản quy định chi tiết thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cơ quan, đơn vị và lực lượng Dân quân tự vệ thuộc thẩm quyền quản lý.

          UBMTTQVN huyện chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức chấp hành các văn bản quy định của pháp luật và tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm cho trẻ em bị cấm.

UBND các xã, thị trấn, Thủ tưởng cac cơ quan ban ngành, đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về việc để xảy ra vụ việc vi phạm pháp luật có liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hổ trợ và pháo.

Được biết, trong năm 2019, qua công tác vận động lực lượng chức năng đã thu hồi 03 mã tấu, 04 quả đạn M79, 03 quả đạn cối, 04 khẩu súng cồn do quần chúng tự giao nộp./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter