UBND huyện Tuy An
Trường Tiểu học An Dân số 1 tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng hoc tập suốt đời 2017”

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 04/10/2017

Từ xa xưa, các thế hệ người Việt Nam luôn coi trọng việc học là nền tảng cho mọi thắng lợi. Sinh thời, cố Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn trăn trở sao cho “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Cho đến ngày nay, những điều trăn trở của Người vẫn còn nguyên giá trị và chúng ta ngày càng nhận thức sâu sắc rằng chỉ có một xã hội học tập, chỉ có học tập suốt đời mới có thể tạo nên một môi trường lành mạnh nhất để “ai cũng được học hành”

Truyền thống quý báu đó đã được hình thành, hun đúc và phát triển trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Đảng ta cũng đã xác định: “Muốn thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” thì phải tiếp tục phát triển giáo dục. Điều đó, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và mọi người cần quán triệt chủ trương của Đảng và Nhà nước về “Xây dựng xã hội học tập, đảm bảo cho mọi công dân có cơ hội bình đẳng trong học tập đào tạo, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xã hội học tập và học tập suốt đời”.

Thực hiện Công văn số 270/PGDĐT- ĐĐ ngày 25 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy An “Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2017”. Sáng nay, ngày 02 tháng 10 trường Tiểu học An Dân số 1 long trọng tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” với chủ đề: “Học tập để phát triển quê hương đất nước”.

          Cổ nhân đã dạy " Ngọc không mài, không thành đồ vật ; người không học, không biết rõ đạo ". Đạo là lẽ đối xử hằng ngày giữa mọi người. Mọi sự hiểu biết của chúng ta có sâu rộng bao nhiêu mà không có đạo đức tốt thì không thể làm được điều gì có ích cho đất nước.

Thầy cô sẽ luôn là người cha, người mẹ thứ hai của các em, trao cho các em chiếc chìa khoá mở cánh cửa của toà lâu đài tri thức. Thầy và trò trường Tiểu học An Dân số 1 cùng nhau quyết tâm hưởng ứng “ Tuần lễ học tập suốt đời năm 2017” với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương đất nước”. Như nguyện ước của Bác: “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, đó là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu.”

                                                                                                     Ái Quốc

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter