UBND huyện Tuy An
Tuy An Chú trọng các hình thức dạy học, ôn tập trong thời gian học sinh nghỉ học vì dịch COVID - 19

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 15/04/2020

Giáo viên tổ chức dạy trực tuyến cho học sinh trong thời gian diễn ra dịch COVD - 19

UBND huyện Tuy An vừa ban hành kế hoạch triển khai dạy học qua Internet, trên truyền hình và các hình thức dạy học, ôn tập phù hợp với giáo dục THCS trên địa bàn trong thời gian học sinh nghỉ học vè dịch COVID - 19, năm học 2019 - 2020.

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Phòng GD - ĐT chỉ đạo các trường TH - THCS và THCS dựa vào khung chương trình, tài liệu theo chuẩn kiến thức, kỹ năng sách giáo khoa để biên soạn các bài giảng thành các chuyên đề, chủ đề. sau khi biên soạn thành các chủ đề, chuyên đề, các trường hướng dẫn cho giáo viên sử dụng tài liệu này để dạy học và ôn tập cho học sinh. đối với học trên truyền hình, các trường học lựa chọn chương trình phù hợp, hướng dẫn cho học sinh học theo khung giờ phát, giáo viên bộ môn giao nhiệm vụ cho học sinh học tại nhà. đối với việc dạy qua Internet, các trường lựa chọn phần mềm phù hợp để tổ chức dạy học trực tuyến tạp trung, hoặc tổ chức dạy theo từng môn học của từng giáo viên. ngoài ra, nhà trường cần tổ chức dạy học, ôn tập cho học sinh với nhiều hình thức phù hợp khác, như hướng dẫn dạy học theo băng đĩa, bài giảng điện tử, hướng dẫn tự học qua tài liệu tinh giảm theo chủ đề, chuyên đề, dựa vào sách giáo khoa, sách bài tập để tự học theo hướng dẫn của giáo viên, ôn tập làm bài tập theo đề cương, theo đề minh họa.

Trong quá trình tổ chức dạy học qua internet, trên truyền hình, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra trên hệ thống dạy học qua Internet. kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh đối với dạy học trên truyền hình bằng hình thức phù hợp. kết quả kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong quá trình dạy học qua internet, trên truyền hình được sử dụng thay cho bài kiểm tra thường xuyên theo quy định của Bộ GD – ĐT  về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở.

Khi học sinh đi học trở lại, các trường THCS tổ chức cho học sinh ôn tập, bổ sung củng cố kiến thức đã học qua internet, trên truyền hình, thực hiện việc kiểm tra định kỳ và kiểm tra học kỳ theo quy định của Bộ GD - ĐT về đánh giá, xếp loại học sinh. đổi sánh kết quả kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp cho học sinh củng cố và bổ sung kiến thức./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter