UBND huyện Tuy An
Tuy An: Thi đua đổi mới, sáng tạo trong dạy và học

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 02/10/2017

Phòng Giáo dục - đào tạo (GD - ĐT) huyện Tuy An vừa phát động phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, giai đoạn 2017 - 2020 trong các đơn vị trường học, tổ chuyên môn, công chức, viên chức và học sinh trực thuộc Phòng GD - ĐT Tuy An.

Phong trào thi đua này tập trung 6 nội dung chính, gồm thi đua xây dựng môi trường giáo dục mở, xanh, sạch, đẹp, thân thiện, an toàn, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Trong đó, chú trọng giáo dục lòng yêu nước, đạo đức, lối sống, các giá trị văn hóa nhằm hướng học sinh đến chân - thiện - mỹ, tích cực bảo vệ môi trường, chú trọng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, cháy nổ. Đổi mới căn bản hình thức, phương pháp dạy học, giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Vận dụng hiệu quả những thành tố tích cực của các mô hình dạy học tiên tiến nhằm giúp học sinh tích cực, chủ động sáng tạo trong học tập, rèn luyện. Tạo điều kiện cho giáo viên và học sinh tham gia nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hội nhập quốc tế. Tăng cường sử dụng tiếng Anh trong giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin trong quản lý, giảng dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học. Tăng cường các hoạt động trải nghiệm, sáng tạo và đẩy mạnh công tác xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.

Đây là phong trào thi đua nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục trong công tác giảng dạy, giáo dục, quản lý và nghiên cứu khoa học. Phát huy tính sáng tạo, chủ động của học sinh trong việc học tập, rèn luyện. Đồng thời phát hiện, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới tiêu biểu trong dạy và học. Qua đó nhân rộng, tạo bước chuyển mới, rõ rệt trong từng đơn vị trường học, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục và đào tạo tại địa phương./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter