UBND huyện Tuy An
Tuy An: Giải thể Công đoàn Giáo dục huyện

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 04/10/2017

Đại diện Công đoàn Giáo dục ký bàn giao 57 CĐCS cho LĐLĐ huyện Tuy An quản lý

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Tuy An vừa công bố giải thể Công đoàn Giáo dục (CĐGD) huyện Tuy An và chuyền giao các Công đoàn cơ sở (CĐCS) trường học từ CĐGD huyện về thuộc sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ huyện Tuy An.

Thực hiện theo chủ trương của Tổng LĐLĐ Việt Nam, trong việc sắp xếp lại công đoàn ngành địa phương và CĐGD huyện, LĐLĐ huyện Tuy An đã thông qua quyết định giải thể CĐGD huyện Tuy An và tiếp nhận quản lý 57 CĐCS, với 1.524 đoàn viên công đoàn, trong đó có 883 nữ trực thuộc CĐGD huyện Tuy An. Như vậy, đến thời điểm này, LĐLĐ huyện Tuy An có 97 CĐCS, với trên 3.000 đoàn viên công đoàn.

Tại buổi lễ, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Phú Yên đã yêu cầu LĐLĐ huyện Tuy An tiếp tục duy trì hoạt động của CĐCS trường học ổn định, hiệu quả. Cụ thể hóa chặt chẽ công tác chỉ đạo, triển khai các phong trào thi đua yêu nước, vai trò đại diện của Tổ chức CĐCS trường học trong thực hiện quy chế dân chủ. Chú trọng xây dựng tiêu chí, công tác khen thưởng cũng như việc đánh giá hoạt động CĐCS trường học đảm bảo tính riêng biệt và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong việc chỉ đạo hoạt động của LĐLĐ huyện.

Đồng thời, sớm xây dựng và hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động giữa LĐLĐ và lãnh đạo Phòng Giáo dục - đào tạo huyện, nhằm gắn kết hoạt động CĐCS trường học với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của trường học và Chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo theo tinh thần Nghị quyết 29 - NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) đã đề ra./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter