UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 15/04/2020

Giải ngân hỗ trợ tiền ăn, tiền ở cho học sinh

Trong thời gian qua, việc thực hiện các chính sách miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đã được huyện Tuy An chú trọng quan tâm và triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Theo báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh & xã hội huyện Tuy An trong giai đoạn 2016 - 2020, địa phương đã cấp kinh phí miễn giảm học phí cho 4.847 lượt học sinh, sinh viên, với số tiền hơn 1,25 tỷ đồng. Hỗ trợ chi phí học tập cho 2.905 lượt học sinh, sinh viên, với số tiền trên 1,3 tỷ đồng. Cấp bù học phí cho 6.756 lượt học sinh mầm non và phổ thông là học sinh nghèo, mồ côi, khuyết tật, với số tiền trên 924 triệu đồng.

Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em từ 3-5 tuổi theo Quyết định số 239/QĐ-TTg và Quyết định số 60/QĐ-TTgcủa Thủ tướng Chính phủ cho 6.850 học sinh, với số tiền trên 3,8tỷ đồng. Triển khai thực hiện quyết định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn cho 995 học sinh, trong đó hỗ trợ tiền ăn hơn 2, 5 tỷ đồng và hỗ trợ tiền ở hơn 626 triệu đồng.

          Việc triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên đã tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên tiếp tục được cắp sách đến trường, có cơ hội để học tập,có nghề nghiệp, việc làm và thu nhập ổn định cho gia đình, góp phần giảm hộ nghèo tại địa phương. Trong thời gian đến, huyện Tuy An tiếp tục duy trì hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi ở các địa bàn khó khăn, đặc biệt khó khăn tại địa phương./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter