UBND huyện Tuy An
Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên: Tổ chức lớp tập huấn Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học cho cán bộ quản lý các trường Tiểu học, Tiểu học-THCS thuộc các huyên T

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 26/02/2020

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ái, Phó giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên

Hướng dẫn lớp tập huấn về hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018.

Sáng ngày 21/2/2020, tại huyện Tuy An, Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên tổ chức lớp tập huấn Quản trị hoạt động dạy học, giáo dục trong trường tiểu học cho 160 cán bộ quản lý thuộc các trường Tiểu học, Tiểu học-THCS thuộc các huyên Tuy An, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu.

Tại lớp tập huấn, Lãnh đạo Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên đã hướng dẫn 04 nội dung chính cho cán bộ quản lý các trường trường Tiểu học, Tiểu học-THCS gồm: Hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018; Yêu cầu đối với Hiệu trưởng trong quản lý hoạt động dạy học, giáo dục theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 ở trường tiểu học; Xây dựng và thực hiện kế hoạch dạy học, giáo dục trường tiểu học theo yêu cầu phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Chỉ đạo hoạt động tổ, nhóm chuyên môn trong trường tiểu học.

Thông qua lớp tập huấn nhằm tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên để đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Chương trình giáo dục phổ thông mới, giúp cán bộ quản lý và giáo viên vận dụng hiệu quả trong thực tế, đặc biệt áp dụng cho năm học 2020 – 2021./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter