UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” năm 2020

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 06/03/2020

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường”, năm 2020.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện Tuy An, trong những năm qua, Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” luôn được các Cấp ủy Đảng, Chính quyền, Ủy ban MTTQ và các cơ quan, đoàn thể, đơn vị tại địa phương chú trọng quan tâm. Cuộc vận động đã khơi dậy truyền thống tương thân, tương ái, huy động toàn xã hội chung tay, góp sức ủng hộ, giúp đỡ cho các em học sinh trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường.

Nhằm tiếp tục ra phong trào toàn xã hội đẩy mạnh công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em, chung tay góp sức ủng hộ, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Trong năm 2020, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” huyện Tuy An yêu cầu Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, Hội đồng Giáo dục từ huyện đến cơ sở, từng khu dân cư tích cực tham gia vận động, giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuyên truyền, vận động các hộ gia đình đưa số học sinh bỏ học ra lớp. Vận động các tổ chức, cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trong huyện phát huy truyền thống tương thân, tương ái nâng cao trách nhiệm vì thế hệ trẻ, vì tương lai quê hương Tuy An chung tay góp sức, ủng hộ giúp đỡ các em học sinh, để số học sinh bỏ học giữa chừng, có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường. Kèm cặp giúp đỡ các em học tập yếu kém, giúp các em để có kiến thức tối thiểu theo kịp các bạn trong lớp. Huy động các nguồn kinh phí để hỗ trợ các em có hoàn cảnh khó khăn. Xem việc duy trì sĩ số học sinh là một tiêu chí xét thi đua trong nhà trường,

Ban Chỉ đạo Cuộc “Tiếp bước cho em đến trường” xác định, đây là cuộc vận động có ý nghĩa hết sức to lớn, được tổ chức thường xuyên, lâu dài, góp phần thực hiện chủ trương bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao dân trí, đào tạo nhân tài của Đảng và Nhà nước./.

Khắc Nho,

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter