UBND huyện Tuy An
Tuy An: Vận động hưởng ứng xây dựng “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam”

Chuyên mục: Thông tin giáo dục | Đăng ngày: 25/11/2019

Phòng GD - ĐT và LĐLĐ huyện Tuy An vừa phối hợp kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành hưởng ứng xây dựng “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam”, do Công đoàn Giáo dục Việt Nam phát động.

Theo đó, Phòng GD - ĐT và LĐLĐ huyện Tuy An vận động mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành giáo dục địa phương hưởng ứng xây dựng “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam”, với mức đống góp 30 nghìn đồng/năm học. Thời gian thực hiện việc đóng góp xây dựng “Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” đến hết tháng 11/2019.

“Quỹ xã hội Công đoàn Giáo dục Việt Nam” được xây dựng với mục tiêu góp phần chăm lo cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành giáo dục có hoàn cảnh khó khăn, không may bị bệnh hiểm nghèo, đồng thời đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành và các trường học vùng khó khăn, biên giới, hải đảo nhằm động viên các cán bộ, nhà giáo, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ và góp phần cùng cơ quan, đơn vị và của ngành giáo dục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter