UBND huyện Tuy An
2 xã An Thạch và An Định thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí về xây dựng NTM

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 24/03/2020

Ban Chỉ đạo Xây dựng Nông thôn mới (XDNTM) tỉnh Phú Yên vừa tiến hành thẩm định kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM ở 2 xã An Thạch và An Định (huyện Tuy An).

Theo báo cáo của UBND xã An Thạch, sau hơn 9 năm triển khai, xã An Thạch đã huy động hơn 17,8 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động để thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Đến nay, tỷ lệ bê tông hóa mạng lưới giao thông đạt từ 82,7% trở lên. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ động được nguồn tưới, tiêu hơn 90%. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 100%. 3/3 trường học có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. 5/5 thôn dân cư đã có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng đạt trên 86%. Năm 2019, mức thu nhập bình quân đầu người đạt 38.8 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức 3,98%. Lao động có việc làm thường xuyên đạt 97,2%. Số lao động đã qua đào tạo đạt 63,5%. Xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế, giai đoạn 2011 - 2020. 5/5 thôn dân cư đạt danh hiệu thôn văn hóa. Hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, ổn định và được công nhận Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh”, Chính quyền xếp loại xuất sắc trong năm 2019.

Trong khi đó, từ năm 2016 đến nay, xã An Định đã huy động hơn 03 tỷ đồng và hàng nghìn ngày công lao động để thực hiện Chương trình xây dựng NTM. Đến nay, Trong đó, tỷ lệ bê tông hóa mạng lưới giao thông đạt từ 95% trở lên. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp chủ động được nguồn tưới hơn 785 ha. Tỷ lệ hộ sử dụng điện đạt 99,8%. Các trường học có đủ cơ sở vật chất và thiết bị dạy học. 8/8 thôn dân cư đã có nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng và khu thể thao đạt chuẩn. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng đạt trên 99%. Năm 2019, mức thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 38,2 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo còn ở mức 3,5%. Lao động có việc làm thường xuyên đạt hơn 93,4%. Số lao động đã qua đào tạo đạt 67,2%. Hệ thống chính trị hoạt động hiệu quả, ổn định và được công nhận Đảng bộ “trong sạch, vững mạnh”.

Qua thẩm định, Ban Chỉ đạo XDNTM của tỉnh đánh giá 2 xã An Thạch và An Định đã thực hiện hoàn thành 19/19 tiêu chí theo Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng NTM. Đồng thời, yêu cầu Ban Chỉ đạo XDNTM huyện Tuy An và 2 xã An Thạch, An Định hoàn thiện hồ sơ đê trình UBND tỉnh ra Quyết định công nhận xã An Thạch và xã An Thạch đạt chuẩn NTM năm 2019 (đợt II)./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter