UBND huyện Tuy An
Tuy An: Năm 2019, công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả thiết thực

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 17/12/2019

 Theo phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy An cho biết, trong năm 2019, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng cơ quan chuyên môn và ngành chức năng ở huyện Tuy An đã tích cực triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân trên địa bàn.

Để thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tuy An tham mưu UBND huyện chủ động xây dựng kế hoạch theo từng năm để triển khai thực hiện. Các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đất đai để chủ sử dụng đất thực hiện đúng trách nhiệm kê khai, đăng ký quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, huyện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, từng đơn vị, triển khai đồng bộ, kịp thời, nhanh chóng các nhiệm vụ, giải pháp theo yêu cầu. Cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện (Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất) thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Kết quả năm 2019, toàn huyện đã cấp được cấp được 970 giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho nhân dân, nâng tổng giấy chứng nhận QSD đất đến nay là 88.016 giấy, đạt tỷ lệ 96,2%. Ngoài ra, huyện Tuy An cũng đã ra Quyết định thu hồi đất của 91 hộ gia đình cá nhân và các tổ chức để thực hiện các công trình trên địa bàn, với diện tích gần 111.284,11m2.

Để đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất, bảo đảm người sử dụng đất thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Trong năm 2020, huyện Tuy An tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phổ biến sâu rộng Luật Đất đai đến các tầng lớp nhân dân; tăng cường rà soát các thủ tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận, đảm bảo rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ và xử lý dứt điểm đối với các trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn./.

Hoàng Anh.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter