UBND huyện Tuy An
Tuy An: Triển khai chuyển đổi diện tích trồng lúa sang trồng các loại cây màu khác

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 26/02/2020

Hộ sản xuất chăm sóc cây trồng sản xuất trên diện tích được chuyển đổi từ cây lúa

Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa theo Nghị quyết 169/2015/NQ – HĐND của HĐND tỉnh, huyện Tuy An đã chủ động triển khai chuyển đổi nhiều diện tích trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng khác, nhằm đảm bảo ứng phó với điều kiện thời tiết và đem lại hiệu quả kinh tế cao cho hộ sản xuất.

Theo báo cáo của Phòng NN - PTNT, trong năm nay, địa phương sẽ thực hiện chuyển đổi 46 ha diện tích lúa 2 vụ và đất lúa 1 vụ sang trồng cây ngô, cây đậu và cây rau các loại. Đây là số diện tích nằm ở các cánh đồng sản xuất cây lúa thường xuyên bị thiếu hụt nguồn nước tưới, năng suất thu hoạch kém và bấp bênh.

Được biết, trong năm 2019, huyện Tuy An đã thực hiện chuyển đổi hơn 18,5 ha diện tích trồng lúa sang trồng cây ngô lai, đậu xanh và cây rau thực phẩm. kết quả, năng suất thu hoạch ngô lai đạt từ 57-58 tạ/ha, hiệu quả kinh tế đạt trên 35.000.000 đồng/ha, lợi nhuận so với trồng lúa đạt từ 55- 60%. Năng suất thu hoạch đậu xanh đạt từ 18-20 tạ/ha, hiệu quả kinh tế đạt trên 37.000.000 đồng/ha, lợi nhuận so với trồng lúa đạt từ 45- 55% và năng suất thu hoạch rau đạt từ 155-165 tạ/ha, hiệu quả kinh tế đạt trên 95.000.000 đồng/ha, lợi nhuận so với trồng lúa đạt từ 70- 90%.

Nhờ chuyển đổi cây trồng phù hợp với từng vùng sản xuất và phát triển cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, kiểm soát và xử lý các tác nhân gây hại trên cây trồng kịp thời, hiệu quả, năng suất thu hoạch cao, nên phần lớn diện tích sản xuất được chuyển đổi sang cây trồng mới trong năm 2019 ở huyện Tuy An đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập của hộ sản xuất nhờ đó đã được cải thiện đáng kể./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter