UBND huyện Tuy An
Tuy An: Chú trọng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 02/12/2019

Nông dân ở huyện Tuy An đầu tư cơ giới hóa khâu thu hoạch cây lúa

Trong 3 năm trở lại đây, việc cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp luôn được các HTX NN và hộ sản xuất ở huyện Tuy An chú trọng đầu tư, góp phần đáng kể trong giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động, giảm giá thành sản phẩm và nâng cao thu nhập cho hộ sản xuất.

Theo báo cáo của Phòng NN - PTNT, trong thời gian qua, các HTXNN trên địa bàn huyện này đã chú trọng đầu tư, khuyến khích hộ sản xuất áp dụng các tiến bộ kỹ thuật về giống, kỹ thuật canh tác và lựa chọn áp dụng cơ giới hóa phù hợp với điều kiện sản xuất. Nhờ vây, đến thời điểm hiện nay, tại địa phương này đã có trên 200 máy cày các loại, 13 máy gặt đập liên hợp, 40 máy gieo hạt các loại, 75 máy gặt lúa rải hàng,  hơn 160 máy tuốt lúa, 06 máy cuộn rơm và nhiều loại máy khác.

Tuy nhiên, do gặp nhiều nguyên nhân khác nhau, nên việc áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Tuy An còn thiếu đồng bộ, chỉ mới tập trung đầu tư cơ giới khâu làm đất, vận chuyển, bơm tưới và thu hoạch ở cây lúa còn khâu gieo cấy, chăm sóc, bảo quản nông sản cho cây lúa và các loại cây trồng khác chưa được quan tâm đầu tư, nên hiệu quả sản xuất đem lại chưa cao.

trong thời gian đến, huyện Tuy An tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền và tạo điều kiện thuận lợi cho các HTXNN, hộ sản xuất tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi, mạnh dạn đầu tư nâng cao tỷ lệ đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp. Áp dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học và công nghệ sau thu hoạch vào sản xuất, trong đó chú trọng đầu tư cơ giới hóa các khâu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng và bảo quản nông sản sau thu hoạch nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và làm tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác, đảm bảo làm tăng thu nhập cho hộ sản xuất và góp phần thực hiện hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter