UBND huyện Tuy An
Tuy An: Đầu tư 44 danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 29/10/2019

UBND tỉnh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục khởi công mới các dự án năm 2019 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới ở huyện Tuy An.

Theo đó, trong năm nay, UBND tỉnh phê duyệt đầu tư tại huyện Tuy An 44 danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, bằng các hình thức xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa, mở rộng ở 15 xã. Quy mô của các dự án này thuộc nhóm C, quy mô nhỏ, kỹ thuật không phức tạp, nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, còn lại nhân dân đóng góp. Tổng kinh phí đầu tư hơn 39,3 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ hơn 18,2 tỷ đồng, tỉnh hỗ trợ gần 1,8 tỷ đồng, ngân sách huyện Tuy An hỗ trợ gần 7,6 tỷ đồng. Còn lại ngân sách xã và nhân dân đóng góp gần 11,7 tỷ đồng.

Đây là các dự án nhằm từng bước hoàn chình cơ sở hạ tầng an sinh - xã hội thiết yếu phụ vụ đi lại, sản xuất, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, góp phần hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân.

Thời gian thực hiện 44 danh mục dự án này trong 2 năm 2019 và 2020./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter