UBND huyện Tuy An
Tuy An: Giải ngân vốn cho 09 gia đình hội viên Người mù, Người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn để chăn nuôi bò thịt

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 31/12/2019

Ngân hàng chính sách xã hội huyện Tuy An giải ngân vốn vay cho gia đình Người mù,

Người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn để chăn nuôi bò thịt.

Trong những năm qua, Hội người mù huyện Tuy An luôn thực hiện tốt công tác giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đem lại những kết quả rất đáng khích lệ.

Để giúp Người mù, Người khiếm thị trên địa bàn huyện có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Thực hiện đề án Trợ giúp Người khiếm thị năm 2019 của UBND tỉnh Phú Yên. Mục tiêu của Đề án là trợ giúp tiếp cận giáo dục, dạy nghề và tạo việc làm cho Người mù, Người khiếm thị, qua đó từng bước giúp Người mù, Người khiếm thị có điều kiện tham gia phát triển kinh tế, xã hội, giảm gánh nặng cho gia đình và xã hội, góp phần thực tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Từ nguồn vốn Trung ương Hội Người mù, chiều ngày 26/12, Hội Người mù huyện Tuy An phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện tiến hành giải ngân cho 09 gia đình hội viên Người mù, Người khiếm thị có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thuộc các địa phương An Ninh Tây, An Dân, An Cư, An Hiệp và thị trấn Chí Thạnh vay 196 triệu đồng. Bình quân mỗi hộ được vay 15-30 triệu đồng, với lãi suất thấp 3,96%/năm (0,33%/tháng), thời gian vay 24 tháng để đầu tư vào chăn nuôi bò thịt.

Được biết: Việc giải ngân vốn cho Người mù, Người khiếm thị trên địa bàn huyện, đầu tư vào chăn nuôi bò thịt, nhằm giúp Người mù, Người khiếm thị có công ăn việc làm ổn định, xóa bỏ mặc cảm tự ti hòa nhập với cộng đồng, vươn lên phát triển trong cuộc sống./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter