UBND huyện Tuy An
Tuy An: Phát huy hiệu quả nguồn Quỹ “Hỗ trợ Nông dân”

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 02/12/2019

Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Tuy An vừa tiến hành kiểm tra hoạt động và hiệu quả của các mô hình do Quỹ “Hỗ trợ Nông dân” của huyện hỗ trợ nguồn vốn vay.

Sau 02 năm thành lập, Quỹ “Hỗ trợ Nông dân” của huyện đã được ngân sách địa phương phân bổ chuyển cấp 800 triệu đồng. Từ nguồn kinh phí này, Ban điều hành đã chọn dự án, thẩm định và giải ngân thực hiện 10 mô hình tại 04 xã, thị trấn, gồm mô hình nuôi chình bằng bể xi măng, mây tre đan tại xã An Ninh Tây. Mô hình đan thúng chai, tại xã An Dân. Mô hình làm bún tươi kết hợp nuôi heo, trồng sen, sản xuất chiếu cói, tại xã An Cư. Mô hình trồng bưởi da xanh, trồng la gim, tại xã An Nghiệp và mô hình sản xuất bánh tráng bằng máy công nghiệp kết hợp nuôi heo rừng lai tại thị trấn Chí Thạnh.

Qua triển khai thực hiện, đến nay các mô hình này đã đem lại hiệu quả kinh tế cao và góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo, tạo việc làm cho lao động tại địa phương. Mức thu nhập bình quân của mỗi lao động tham gia mô hình đạt từ 4-  4,5 triệu đồng/ tháng và các mô hình đều đảm bảo thu hồi vốn sau khi kết thúc để chuyển sang hộ khác. Không có mô hình nào thất thoát vốn hoặc triển khai sai mục tiêu dự án.

Trong thời gian đến, Quỹ “Hỗ trợ Nông dân” huyện Tuy An tiếp tục tranh thủ nguồn vốn từ Ngân sách Nhà nước cấp và vận động trong cán bộ, hội viên nông dân, vốn tiếp nhận tài trợ của các tổ chức, cá nhân và vốn nhận ủy thác của Nhà nước, Trung ương Hội ND, Tỉnh hội để hỗ trợ, giúp đỡ hội viên Hội Nông dân bằng hình thức cho vay có hoàn trả không thu lãi nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế, góp phần nâng cao quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế tập thể, tạo việc làm và làm tăng thu nhập cho hội viên Hội Nông dân./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter