UBND huyện Tuy An
Tuy An: Duy trì vùng nguyên liệu mía theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên cây trồng

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 23/12/2019

Huyện Tuy An vừa tổng kết niên vụ sản xuất mía đường 2018 - 2019 và triển khai sản xuất niên vụ mía đường 2019 - 2020.

Theo báo cáo của Ban Điều hành mía đường huyện Tuy An, niên vụ 2018 - 2019, huyện Tuy An đã đưa vào sản xuất trên 1.660 ha mía. Hầu hết diện tích trồng mía tại địa phương tập trung ở các xã vùng cao, đồi núi, khó khăn trong việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bên cạnh đó, nhiều diện tích đất sản xuất cây mía bị khai thác quá mức dẫn đến bạc màu. Nguồn nước tưới phục vụ cho sản xuất cây mía bị thiếu hụt, trong khi tỷ lệ sử dụng giống cũ, giống thoái hoá nhiễm bệnh để sản xuất vẫn còn cao. Do vậy năng suất thu hoạch cây mía trong niên vụ này ở huyện Tuy An đạt thấp, bình quân chung toàn huyện chỉ đạt 47,8 tấn/ha.

Việc tiêu thụ cây mía niên vụ 2018 - 2019 ở huyện Tuy An tập trung vào Nhà máy đường KCP. Tuy nhiên Nhà máy chưa có cơ chế thu mua nguyên liệu phù hợp theo biến động của thị trường. Lợi ích kinh tế của người trồng mía, nhất là việc đánh giá tạp chất chưa được giải quyết thỏa đáng. Trong khi chi phí thuê công thu hoạch, vận chuyển tăng cao nên cây mía không cạnh tranh được với các loại cây trồng khác, phần lớn hộ đầu tư sản xuất cây mía trong niên vụ này không có lãi.

Trong niên vụ sản xuất cây mía 2019 - 2020, huyện Tuy An sẽ đưa vào sản xuất gần 1.600 ha, trong đó trồng mới hơn 165 ha. Để duy trì và giữ vững vùng nguyên liệu mía gắn với mục tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng trên cây trồng, huyện Tuy An tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ sản xuất sử dụng các giống mía sạch bệnh, có nguồn gốc, xuất xứ để sản xuất. Chỉ lưu gốc đối với những ruộng mía có năng suất cao, ít bị sâu bệnh, thời gian lưu gốc 3-4 năm. Chú trọng cơ giới hóa trong sản xuất và phòng trừ sâu bệnh trên cây mía. Tăng cường đầu tư mạng lưới giao thông, thủy lợi đảm bảo nhằm giúp hộ sản xuất yên tâm sản xuất và có thu nhập cao từ sản xuất cây mía./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter