UBND huyện Tuy An
Tuy An: Chi Cục thuế Khu vực Tuy An – Đồng Xuân huyện ra quân thu Lệ phí Môn bài năm 2020

Chuyên mục: Thông tin kinh tế | Đăng ngày: 13/01/2020

Theo Chi cục thuế Khu vực Tuy An – Đồng Xuân cho biết: Từ ngày 1-31/1/2020, Chi cục thuế Khu vực Tuy An tổ chức ra quân thu lệ phí Môn bài năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy An. Đây là tiền đề để Chi cục thuế Khu vực Tuy An phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước ngay từ tháng đầu, quý đầu trong năm 2020.

           Được biết, Lệ phí Môn bài là một sắc thuế mang tính chất lệ phí, thuộc mọi thành phần kinh tế được thu hàng năm, mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký hoặc doanh thu của năm kinh tế kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh tế trước. Tất cả các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất kinh doanh đều thuộc đối tượng nộp Lệ phí Môn bài. Do đó, ngay khi được giao chỉ tiêu, Chi Cục thuế Khu vực Tuy An – Đồng Xuân tăng cường chỉ đạo các Đội thuế liên xã chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tổ chức điều tra, rà soát số hộ kinh doanh trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về chính sách thuế của Nhà nước, thông báo đến từng hộ kinh doanh về mức thuế phải nộp để các hộ kinh doanh chủ động thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật, tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Gắn liền với thu Lệ phí Môn bài, Chi cục thuế Khu vực Tuy An- Đồng Xuân đang đẩy mạnh công tác thu tiền nợ thuế năm 2019, nhằm tạo đà cho việc hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2020.

 Được biết: Tổng số thuế Lệ phí Môn bài trên địa bàn huyện Tuy An mà Chi Cục thuế Khu vực Tuy An – Đồng Xuân phải thực hiện trong năm 2020 là 750 triệu đồng, tăng 20 triệu đồng so năm ngoái. Đặc biệt, thông qua quá trình thu Lệ phí Môn bài, cán bộ thuế Khu vực Tuy An – Đồng Xuân tăng cường quản lý chặt chẽ hộ kinh doanh, cũng như chú trọng việc kê khai của các Doanh nghiệp, tạo đà để toàn ngành thuế phấn đấu hoàn thành số dự toán tỉnh giao năm 2020 trên địa bàn huyện Tuy An là 110,6 tỷ đồng, UBND huyện giao 120 tỷ đồng./.

Hoàng Anh.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter