UBND huyện Tuy An
Tập huấn tuyên truyền biển đảo huyện Tuy An năm 2019

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 07/01/2020

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 02/01/2019 của UBND huyện Tuy An về tổ chức các hoạt động thông tin đối ngoại năm 2019, ngày 25/12/2019 Phòng Văn hóa và Thông tin huyện phối hợp với Đồn Biên phòng An Hải tổ chức tập huấn tuyên truyền biển, đảo năm 2019 với thành phần gồm Đại diện lãnh đạo UBMTTQVN, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn thanh niên, Ban văn hóa và xã hội xã, Trưởng hoặc phó Trưởng thôn 33 thôn thuộc 6 xã ven biển: An Ninh Tây, An Ninh Đông, An Hòa, An Hải, An Chấn, An Mỹ, nghiệp đoàn nghề cá An Ninh Tây và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng An Hải, với mong muốn là: Các đại biểu tham dự tập huấn thể hiện hết tinh thần trách nhiệm, để tập trung nghiên cứu, tiếp thu nội dung 4 chuyên đề: Quán triệt Nghị quyết số 33-NQ/TW về Chiến lược bảo vệ biển đảo, kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược bảo vệ biên giới; Thông tin một số tình hình về Biển Đông trong thời gian qua; quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước trong giải quyết các bấc đồng trên biển và định hướng công tác tuyên truyền biển, đảo; Quán triệt Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới, Nghị quyết 71/NQ-CP về quản lý hoạt động của người, phương tiện hoạt động trong khu vực biển đảo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quán triệt một số nội dung cơ bản của Luật thủy sản 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành để  làm nền tảng kiến thức, thông tin quan trọng để phục vụ công tác đối ngoại tuyên truyền biển đảo tại đơn vị, địa phương góp phần thực hiện hiệu quả về biển, đảo quê hương.

Trong những năm qua, công tác tuyên truyền đã đạt được những kết quả khá quan trọng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước, đấu tranh phản bác những thông tin sai sự thật, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài.

Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu được cập nhập các thông tin, kiến thức mới về tình hình biển, đảo Việt Nam, qua đó định hướng công tác tuyên truyền về biển, đảo, chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; góp phần đấu tranh giành thắng lợi trên các lĩnh vực về biển, đảo nước ta. Đồng thời quảng bá hình ảnh của biển đảo quê hương, đất nước Việt Nam nói chung, Tuy An nói riêng luôn luôn ổn định về ANCT, TTATXH, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, là điểm đến an toàn và tin cậy của các nhà thầu và du khách, tạo ấn tượng tốt đẹp về quê hương, con người Tuy An, Phú Yên trong mắt bạn bè trong nước và quốc tế.

Trúc quỳnh

 

 

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter