UBND huyện Tuy An
Tuy An: Công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò đợt 2/2019 toàn huyện đạt 83% so tổng đàn

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 02/12/2019

Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tuy An cho biết: Theo kế hoạch, công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng trâu, bò đợt 2/2019 được các địa phương trên địa bàn huyện thực hiện từ ngày 10/9-30/10/2019.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết, nên công tác tiêm phòng vắc xin Lở mồm long móng và Tụ huyết trùng cho đàn trâu, bò đợt 2/2019 gặp rất nhiều khó khăn và kéo dài so với kế hoạch đề ra. Để thực hiện đạt kế hoạch đề ra và căn cứ vào số gia súc của từng địa phương. UBND huyện Tuy An đã yêu cầu các xã, thị trấn tập trung thống kê số lượng đàn vật nuôi để phục vụ cho công tác tiêm phòng. Đồng thời thực hiện tốt công tuyên truyền về lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm phòng để các hộ chăn nuôi nhận thức được tác dụng của việc tiêm phòng cho vật nuôi. Bên cạnh đó, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các xã, thị trấn tiêm phòng vắc xin đảm bảo thời gian, tiến độ, kịp thời xử lý những tình huống xấu có thể xảy ra. Đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các qui định trong công tác phòng.

Kết quả, trong đợt 2/2019 toàn huyện tiêm vắc xin LMLM cho 21.325 con trâu, bò đạt 83% so với tổng đàn tại thời điểm tiêm phòng. Tiêm vắc xin Tụ huyết trùng cho 3.300 con trâu, bò đạt 13% so tổng đàn tại thời điểm tiêm. Theo đánh giá của Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Tuy An mặc dù 16/16 xã, thị trấn đều triển khai thực hiện công tác tiêm phòng cho đàn gia súc đợt 2/2019. Nhưng do một số hộ có bò đang chửa, tâm lý sợ sảy thai nên không cho tiêm, nên tỷ lệ tiêm phòng ở một số địa phương đạt còn thấp; vẫn còn một số hộ chăn nuôi chưa nhận thức tầm quan trọng của việc tiêm phòng nên cố tình không chấp hành tiêm phòng cho vật nuôi của mình./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter