UBND huyện Tuy An
Trạm quản lý thủy nông huyện Tuy An, thuộc Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam tổ chức tổng kết công tác tưới, tiêu năm 2017

Chuyên mục: Thông tin văn hóa xã hội | Đăng ngày: 12/10/2017

         

Đập Tam Giang được Trạm quản lý thuỷ nông huyện

cho rút toàn bộ ván ngăn nước để bảo vệ thân đạp khi mưa mưa đến.

Trạm quản lý thủy nông huyện Tuy An, thuộc Công ty TNHH một thành viên Thủy nông Đồng Cam vừa tổ chức tổng kết công tác tưới, tiêu năm 2017 và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác tưới, tiêu năm 2018.

          Trong năm 2017, Trạm quản lý thủy nông huyện Tuy An hợp đồng tưới 2.794 ha lúa vụ đông xuân và hè thu thuộc các HTX Nông nghiệp: An Thạch; Đông, Tây, Nam An Ninh; Đông, Tây An Dân; Đông, Tây An Cư và thị trấn Chí Thạnh. Nhờ điều tiết nước hợp lý và quản lý nguồn nước trên các kênh dẫn được đảm bảo, nên đã góp phần đưa năng suất cả 02 vụ lúa đông xuân và hè thu trên địa bàn huyện Tuy An đạt trên 65 tạ/ha. Đặc biệt, để các Công trình thủy lợi phát huy hiệu quả cao trong công tác tưới tiêu, Trạm quản lý thủy nông huyện Tuy An tập trung tu sửa, nạo vét 06 tuyến kênh mương từ KC1- KC6 và tu sửa các Cụm điều tiết nước trên các kênh dẫn, đảm bảo phục vụ nhu cầu tưới tiêu cho các HTX và bà con nông dân. Ngoài ra, trong các đợt mưa lũ, Trạm quản lý thủy nông huyện Tuy An đã phân công cán bộ, công nhân viên trực 100% tại các công trình đầu mối, để đóng xã lũ các công trình kịp thời và hợp lý không để sự cố xảy ra lũ lụt tại các vùng hạ du. Hiện tại, các đập ngăn nước như: Tam Giang, Hà Yến, Đồng Kho được Trạm quản lý thủy nông huyện Tuy An cho rút toàn bộ ván ngăn nước để đảm bảo vệ thân đập khi mùa mưa lũ đến.     

            Trong năm 2018, Trạm quản lý thủy nông huyện Tuy An hợp đồng tưới với diện tích 2.794 ha và phấn đấu đảm bảo điều tiết nước tưới hợp lý cho các cánh đồng mà Trạm đã hợp đồng tưới trong năm./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter