UBND huyện Tuy An
Tuy An: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện triển khai công tác Bồi dưỡng, Đào tạo năm 2020

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 07/01/2020

            Chiều ngày 3/1/2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tuy An tổ chức Hội nghị tổng kết công tác bồi dưỡng, đào tạo năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

           Trong năm 2019 công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực về đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, phương pháp giảng dạy. Đã mở được 18 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, cho gần 1.042 học viên. Các học viên tham gia các lớp cơ bản đạt yêu cầu, tỷ lệ học viên đạt loại khá, giỏi các lớp luôn đạt từ 83,65% trở lên. Qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến rõ nét, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ quan đơn vị, địa phương cơ sở.

          Trong năm 2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tiếp tục chủ động triển khai có hiệu quả, chất lượng Kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo năm 2020. Phối hợp với trường Chính trị tỉnh Phú Yên tổ chức quản lý học viên lớp Trung cấp Lý luận chính trị - Hành chính theo quy định. Tăng cường công tác quản lý lớp, học viên đảm bảo chất lượng, số lượng. Cập nhật kịp thời thông tin và tình hình mới, bổ sung kiến thức và năng lực thực tiễn cho cán bộ, đảng viên, đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Theo kế hoạch, trong năm 2020, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tuy An sẽ mở 21 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn huyện cho 1.994 học viên./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter