UBND huyện Tuy An
Đảng ủy CQCQ: Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ cơ sở trực thuộc

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 08/11/2019

Đảng ủy Cơ quan Chính quyền (CQCQ) huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội các Chi bộ cơ sở trực thuộc, tiến tới Đại hội Đảng bộ CQCQ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội các Chi bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ CQCQ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được thực hiện với 04 nội dung chính, gồm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên. Bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên (đối với Đảng bộ).

Theo kế hoạch, Đại hội các Chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ CQCQ bắt đầu tổ chức từ đầu tháng 2/2020 và hoàn thành trước ngày 28/2/2020. Đại hội Đảng bộ CQCQ huyện Tuy An hoàn thành trước ngày 30/5/2020. Ban Chấp hành Đảng bộ CQCQ cũng đã chọn Chi bộ Thanh tra - tư pháp là đơn vị tổ chức Đại hội Chi bộ điểm và được tổ chức trong nửa đầu tháng 1/2020./.

Khắc Nho.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter