UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) và Tháng Hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 06/11/2019

UBND huyện Tuy An vừa triển khai kế hoạch thực hiện công tác tuyên truyền Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) và Tháng Hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Với chủ đề “chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em”, từ nay đến trung tuần tháng 12/2019, các cơ quan chuyên môn ở huyện Tuy An sẽ phối hợp với các hội, đoàn thể, chính quyền 16 xã, thị trấn tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, như tuyên truyền bằng hình thức trực quan, tuyên truyền thông qua  sinh hoạt câu lạc bộ, nói chuyện chuyên đề, thông tin lưu động  đồng thời hướng dẫn các Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng chống bạo lực gia đình tăng cường các hoạt động  theo chức năng hướng về  Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) và Tháng Hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. nội dung hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) và Tháng Hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 sẽ được tập trung chuyển tải những nội dung cơ bản về Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các văn bản liên quan khác.

Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng và toàn xã hội của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ. Vận động toàn xã hội thực hiện hiệu quả chính sách, chương trình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới nhằm góp phần giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới và thực hiện có hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương. Công tác tuyên truyền Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) và Tháng Hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019.

Công tác tuyên truyền Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11) và Tháng Hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019 ở huyện Tuy An với mong muốn đưa đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân với các thông điệp, Hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ 25/11/2019. Bình đẳng giới là chìa khoá đế chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Chủ động phòng ngừa và ứng phó với bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em. Chấm dứt bạo lực, vun đắp yêu thương. Hãy tố cáo hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Hãy hành động vì một cộng đồng an toàn, bình đẳng, không bạo lực, xâm hại cho phụ nữ và trẻ em. Hãy hành động để chấm dứt bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Im lặng không phải là cách để bảo vệ bản thân và nạn nhân bị xâm hại. Xâm hại phụ nữ và trẻ em là tội ác nghiêm trọng. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.. Phụ nữ và trẻ em hãy dũng cảm lên tiếng khi bị bạo lực, xâm hại và hãy lên tiếng khi bị bạo lực. Mọi người sẽ giúp bạn./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter