UBND huyện Tuy An
Tuy An: Thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 12/10/2017

  Theo UBMTTQVN huyện Tuy An cho biết: Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trên địa bàn huyện tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và đem lại những kết quả đáng khích lệ.

Theo đó, MTTQ các cấp chủ động phối hợp với ngành Văn hoá triển khai và cụ thể hoá Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về cuộc vận động, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng, gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thông qua cuộc vận động nhiều địa phương, khu dân cư, khu phố đã xây dựng nếp sống văn hoá hạn chế và xoá bỏ những hủ tục lạc hậu, cảm hoá, giáo dục, giúp đỡ những người lầm lỗi, tệ nạn xã hội ngay tại gia đình và cộng đồng...Cùng với sự chăm lo phát triển kinh tế, lĩnh vực bảo vệ môi trường cũng được thường xuyên quan tâm và có những tiến bộ đáng kể. Như phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường” đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện phối hợp với phòng Tài nguyên Môi trường triển khai phong trào đến cơ sở, khu dân cư. Vận động nhân dân dùng nước sạch và vệ sinh môi trường; Xây dựng các điểm thu gom, xử lý rác thải; không lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè; Duy trì các hoạt động giữ gìn vệ sinh làm sạch môi trường đường làng, ngõ xóm; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong thời kỳ mới” được MTTQ các xã, thị trấn phối hợp với các ban, ngành tổ chức diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân tại 47 khu dân cư có 3.188 lượt người tham dự, góp phần bảo vệ tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

            Ngoài ra, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội và tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền, Mặt trận với nhân dân./.

Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter