UBND huyện Tuy An
Tuy An: Hơn 20 tỷ đồng kiên cố trường lớp học mầm non, tiểu học

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 12/10/2017

Đơn vị thi công tiến hành thi công trường mầm non tại xã khó khăn ở huyện Tuy An

UBND huyện Tuy An vừa phân bổ kinh phí để thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học năm 2017 tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn của huyện.

Chương trình này được đầu tư xây dựng mới 59 phòng học, trong đó có 7 phòng học dành cho bậc mầm non, 52 phòng học bậc tiểu học, tại các xã An Hải, An Hòa, An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Hiệp và An Chấn. Tổng kinh phí đầu tư 20,5 tỷ đồng, do nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2017 thuộc Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học, nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách huyện Tuy An và các nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư. Định mức tổng mức đầu tư đối với phòng học dành cho trường mầm non là 742 triệu đồng/phòng, trường tiều học 468 triệu đồng/phòng.

Được biết, Chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học tại các xã đặc biệt khó khăn ở huyện Tuy An được thực hiện từ năm 2017 - 2020. Tổng mức đầu tư gần 47 tỷ đồng, để xây dựng mới 91 phòng học dành cho bậc mầm non và bậc tiểu học.

Đây là chương trình nhằm đảm bảo phục vụ hiệu quả việc dạy, học tập và vui chơi tại các trường mầm non, tiểu học ở các xã đặc biệt khó khăn ở huyện Tuy An, góp phần giúp trẻ em phát triển về thể chất, trí tuệ và hoàn thành nhân cách. Đồng thời từng bước hoàn thiện điều kiện cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ở huyện Tuy An./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter