UBND huyện Tuy An
Tuy An: Chú trọng nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 06/11/2019

UBND huyện Tuy An vừa triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019 - 2022” trên địa bàn.

Mục đích của Đề án này nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ hòa giải ở cơ sở để giải quyết kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở. Tạo chuyển biến căn bản trong công tác hòa giải ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn 2019 và những năm tiếp theo.

Để thực hiện hiệu quả Đề án này, UBND huyện Tuy An đã yêu cầu các cơ quan chức năng chú trọng tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Chương trình khung và Bộ tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở do Bộ Tư pháp ban hành. Cung cấp tài liệu để hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên ở cơ sở. Đảm bảo số lượng hòa giải viên ở cơ sở được tiếp cận và sử dụng Bộ Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở bằng các hình thức phù hợp để tự nâng cao năng lực, nghiệp vụ hòa giải. Tập trung xây dựng đội ngũ hòa giải viên có đủ tiêu chuẩn, năng lực đáp ứng nhu cầu của công tác hòa giải ở cơ sở. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong triển khai hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tổ chức hội nghị, tọa đàm, đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, trao đổi, đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc, bất cập, vấn đề mới phát sinh trong công tác hòa giải ở cơ sở. Huy động nguồn lực từ xã hội hỗ trợ hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Đồng thời phối hợp với Sở Tư pháp lựa chọn từ 2 - 3 đơn vị cấp xã để chỉ đạo điểm về bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở. Hỗ trợ nguồn lực thực hiện hòa giải các vụ việc phức tạp, tranh chấp giá trị lớn, tranh chấp đất đai và các trường hợp vi phạm pháp luật nhưng được miễn trách nhiệm hình sự do người bị hại tự hòa giải theo quy định của Bộ Luật hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015./.

Khắc Nho.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter