UBND huyện Tuy An
Tuy An: Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, dành cho đối tượng thanh niên nhập ngũ vào năm 2020

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 25/11/2019

Đồng chí Hồ Ngọc Thanh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo lớp học.

Sáng ngày 25/11/2019, Huyện ủy Tuy An Khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 40 quần chúng ưu tú thuộc các tổ chức cơ sở Đảng trên địa bàn huyện. Trong đó, có gần ½  số thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ vào đầu năm 2020.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên được nguyên cứu học tập các chuyên đề về: Khái quát lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam; cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM; Một số nội dung cơ bản của điều lệ Đảng và phấn đấu trở thành Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về những nhiệm vụ và quyền của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi học viên nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Như vậy trong năm 2019, Huyện ủy Tuy An đã mở 04 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng có trên 320 quần chúng ưu tú thuộc các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện theo học./.

 Hoàng Anh.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter