UBND huyện Tuy An
Tuy An: Quán triệt việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 02/12/2019

Đ/C Đặng Lê Tiến, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy Tuy An trao quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy,

về chỉ định, bổ sung các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy An, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Sáng 27/11, Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35 - CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ huyện ủy Tuy An đã quán triệt đến cán bộ chủ chốt toàn huyện một số nội dung cốt lõi của Chỉ thị 35 - CT/TW của Bộ Chính trị, các Chỉ thị, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và huyện ủy Tuy An về lãnh đạo, chỉ đạo công tác công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, trong đó chú trọng công tác chuẩn bị văn kiện đại hội, chuẩn bị nhân sự, cơ cấu, số lượng đại biểu, thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ, Chi bộ đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc và quy định.

Được biết, Đại hội Chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tuy An lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tiến hành vào đầu tuần tháng 6/2020. Đại hội tập trung thực hiện với 04 nội dung chính, gồm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ cấp trên. Bầu Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đại hội đảng viên, hoặc Đại hội Đại biểu Đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở huyện Tuy An hoàn thành trong tháng 4/2020. Riêng Đảng bộ xã An Chấn và Đảng bộ trường THPT Trần Phú được huyện ủy Tuy An chọn tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở và thực hiện thí điểm đại hội trực tiếp bầu bí thư cấp ủy để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung sẽ được tổ chức trong nửa đầu tháng 1/2020.

Cũng tại Hội nghị này, huyện ủy Tuy An đã tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy, về chỉ định, bổ sung 06 ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy An, nhiệm kỳ 2015 - 2020./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter