UBND huyện Tuy An
Tuy An: Nâng cao nghiệp vụ thực hiện công tác thi đua, khen thưởng

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 02/12/2019

Đ/C Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện Tuy An phát biểu khai mạc lớp tập huấn   

Ngày 29/8, UBND huyện Tuy An phối hợp cùng Sở Nội vụ tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng cho hơn 120 cán bộ chủ chốt, công chức, viên chức làm công tác thi đua khen thưởng của các cơ quan, đơn vị, trường học và 16 xã, thị trấn ở huyện Tuy An.

Tại đây, cán bộ của Sở Nội vụ đã phổ biến đến lớp tập huấn những nội dung cơ bản của Luật Thi đua, khen thưởng 2013, Nghị định 91/2017/NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng 2013, Thông tư số 08/2017/TT - BNV của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ - CP của Chính phủ và hướng dẫn thực hiện một số mẫu văn bản áp dụng trong hồ sơ thủ tục khen thưởng, Quyết định số 13/2018/QĐ - UBND ngày 27/4/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc ban hành quy định một số nội dung trong công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và Quyết định số 2076/QĐ - UBND ngày 26/11/2018 của UBND huyện Tuy An ban hành quy chế thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn huyện Tuy An.

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn được hướng dẫn quy trình đăng ký thi đua, hoạt động thi đua khối, cụm và việc tổ chức xét, đề nghị các cấp khen thưởng, thủ tục đề nghị khen thưởng. Ngoài ra, còn được giải đáp những vướng mắc trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng ở cơ sở.

Đây là lớp tập huấn hướng đến mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của Cấp ủy, Chính quyền cơ sở trong công tác thi đua, khen thưởng, đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng cho cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng nhằm kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thi đua, khen thưởng, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng ở cơ quan, đơn vị, địa phương trong thời gian tới đạt hiệu quả cao hơn./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter