UBND huyện Tuy An
Tuy An: Đẩy mạnh hoạt động thông tin đối ngoại

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 02/12/2019

UBND huyện Tuy An vừa triển khai Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại (TTĐN) trên địa bàn huyện năm 2020

Nội dung thực hiện hoạt động TTĐN tập trung tuyên truyền, phổ biến các chính sách TTĐN về kinh tế, thu hút đầu tư. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các lĩnh vực của huyện, nhất là tuyên truyền công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới lãnh thổ. Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù 2 địch. Đồng thời thường xuyên cập nhật các tin, bài, hình ảnh, video về hoạt động TTĐN của huyện.

 UBND huyện Tuy An cũng đã yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, các lực lượng, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tham gia công tác TTĐN theo quy định của pháp luật. Việc TTĐN phải chủ động, sáng tạo, xây dựng hình ảnh về Tuy An một cách sinh động, thiết thực với những đặc trưng nổi bật, đảm bảo tính khách quan, chính xác, kịp thời, trung thực và theo đúng định hướng chính trị của Đảng và Nhà nước. Tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật chủ quyền, biên giới biển, đảo Việt Nam đến với người dân. Tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư, hội nghị, hội thảo, du lịch, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của huyện ra ngoài tỉnh. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá các sản phẩm có tiềm năng, sản phẩm đặc trưng của huyện thông qua việc tham gia các hội chợ, triển lãm, tìm kiếm mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Hỗ trợ quảng bá thông tin của doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu trên địa bàn huyện đến các cơ quan xúc tiến thương mại. Tham gia các Hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm tuyên truyền, giới thiệu quảng bá những tiềm năng, cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, kêu gọi đầu tư. Lắng nghe ý kiến của Nhà đầu tư, các tổ chức kinh tế - xã hội đối với công tác quản lý, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư. Cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động đối ngoại của lãnh đạo huyện cho các cơ quan tuyên truyền trên địa bàn huyện và các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh. Bồi dưỡng kiến thức về chủ trương, đường lối, định hướng của Đảng và Nhà nước về công tác TTĐN…

Đây là hoạt động nhằm hướng đến mục đích góp phần thực hiện có hiệu quả Đường lối, chủ trương, chính sách TTĐN của Đảng và Nhà nước. Thông tin về chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của huyện, hình ảnh quê hương, con người, lịch sử, văn hóa và tình hình kinh tế - xã hội của huyện Tuy An đến các tỉnh trong cả nước. Đồng thời thông tin cho nhân dân trong huyện biết về tình hình thời sự trong nước./.

Khắc Nho.

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter