UBND huyện Tuy An
Tuy An: Chú trọng xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân

Chuyên mục: Tin hoạt động của Huyện ủy và UBND | Đăng ngày: 07/01/2020

Đ/C Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện Tuy An tặng giấy khen của UBND huyện

cho đại diện các tập thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019.

Ngày 31/12, UBND huyện Tuy An tổ chức tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019 và triển khai phương hướng, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020.

Tiếp tục xác định nhiệm vụ quốc phòng, quân sự là một trong những vụ chính trị quan trọng hàng đầu của địa phương, trong năm 2019 huyện Tuy An đã tập trung xây dựng lực lượng vũ trang của địa phương vững mạnh toàn diện. Chủ động thực hiện hiệu quả công tác tham gia sẵn sàng phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai. Giữ vững tỷ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt trên 29%. Tổ chức giáo dục và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh theo phân cấp đảm bảo đạt 100%. Chú trọng công tác xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở đảm bảo vững mạnh và xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân.

Trong năm 2020, huyện Tuy An tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo quy mô, chất lượng. Biên chế quân nhân dự bị vào các đơn vị dự bị động viên đạt 100%, trong đó tỷ lệ chuyên nghiệp quân sự đạt trên 87%. Đảm bảo quân số diễn tập động viên, huấn luyện từ 98% trở lên. Làm tốt công tác tuyển sinh quân sự và trước mắt thực hiện hiệu quả nhiệm vụ giao quân năm 2020.

Nhân dịp này, UBND huyện Tuy An khen thưởng 21 tập thể và 29 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter