UBND huyện Tuy An
Đảng ủy xã An Chấn tổ chức hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm 2017, hương hướng, nhiện vụ 03 tháng cuối năm 2017. Đồng thời triển khai chương trình hành động số 11-Tr/HU và chương trình hành đ�

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 12/10/2017

Đ/c Dương Hồng Châu – HUV – BTĐU xã phát biểu tại hội nghị

Chiều ngày 11/10/2017, tại hội trường ủy ban nhân dân xã, Đảng ủy xã An Chấn tổ chức Hội nghị sơ kết 09 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, những giải pháp trọng tâm trong 03 tháng cuối năm 2017. Triển khai chương trình hành động số 11-Ctr/HU và Chương trình hành động số 12-CTr/HU ngày 18/7/2017 của huyện ủy. Tham dự Hội nghị có Đ/c Dương Hồng Châu – HUV – BTĐU xã – Chủ trì hội nghị; Đ/c Huỳnh Cát Hải – PBT đảng ủy và các Đ/c Đảng ủy viên, Mặt trận, trưởng phó các ngành, đoàn thể xã, chỉ ủy chi bộ các thôn trực thuộc Đảng ủy.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo những kết quả cụ thể trên các lĩnh vực về Kinh tế, Văn hóa – Xã hội, Quốc phòng An Ninh, công tác nội chính phòng chống tham nhũng, công tác xây dựng chính quyền, Hoạt động của Mặt trận và các hội, đoàn thể xã, công tác xây dựng Đảng. Nhìn chung trong 9 tháng đầu năm một số chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế, Văn hóa xã hội có bước phát triển và khởi sắc, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, Quốc phòng – an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể luôn được quan tâm chỉ đạo kịp thời, bên cạnh đó vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch đề ra trong năm 2017. Hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp trọng tâm trong 03 tháng cuối năm, phấn đấu đạt các chỉ tiêu còn lại theo Nghị quyết của Đảng bộ xã An Chấn đã đề ra năm 2017. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hiện nay xã đã đạt 15 tiêu chí và đang phấn đấu đạt 04 tiêu chí còn lại để xã An Chấn đạt nông thôn mới năm 2017.  

    Văn Nhân


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter