UBND huyện Tuy An
Thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An): Cơ bản hoàn thành chương trình bê tông hẻm phố

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 13/01/2020

Thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An) vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình bê tông hẻm phố năm 2019 tại các khu phố trên địa bàn

Trong năm 2019 này, thị trấn Chí Thạnh triển khai thực hiện bê tông 19 hẻm phố, với chiều dài hơn 2. 25 km. Trong đó, hơn 1.760 m có mặt đường rộng 3m và hơn 490 m có mặt đường rộng 4 m. Tổng dự toán công trình trên 1,6 tỷ đồng. Trong đó, UBND tỉnh hỗ trợ toàn bộ phần xi măng, ống cống và chi phí quản lý gần 563 triệu đồng, UBND huyện Tuy An hỗ trợ 15% dự toán (tương đương gần 281 triệu đồng), UBND thị trấn Chí Thạnh hỗ trợ 20 % sau khi đã trừ nguồn kinh phí do tỉnh và huyện hỗ trợ (tương đương trên 153 triệu đồng). Phần còn lại huy động người dân đóng góp đầu tư gần 624 triệu đồng.

Như vậy, qua 03 năm triển khai thực hiện Chương trình bê tông hóa hẻm phố đô thị giai đoạn 2017 - 2020, thị trấn Chí Thạnh đã đầu tư bê tông được 60 hẻm phố, với chiều dài hơn 8,2 km. Tổng giá trị đầu tư gần 6 tỷ đồng, trong đó Ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 2,1 tỷ đồng, ngân sách huyện Tuy An và thị trấn Chí Thạnh hỗ trợ hơn 1,5 tỷ đồng, phần còn lại do nhân dân đóng góp. Và đến nay mạng lưới hẻm phố ở thị trấn Chí Thạnh cơ bản đã được khép kín bằng bê tông xi - măng  

Đây là Chương trình nhằm làm tăng cảnh quan, môi trường, đáp ứng nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân cũng như góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo tình hình an ninh trật tự tại thị trấn Chí Thạnh nói riêng và huyện Tuy An nói chung.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter