UBND huyện Tuy An
Thị trấn Chí Thạnh Phối hợp tổ chức đối thoại, tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 02/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 566/HKPH-BHXH-HLHPN ngày 19/11/2019 giữa BHXH và Hội LHPN tỉnh Phú Yên về phối hợp tổ chức đối thoại, tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho hội viên Hội LHPN.

Chiều ngày 26/11/2019, BHXH tỉnh Phú Yên phối hợp với Hội LHPN huyện Tuy An tổ chức buổi đối thoại, tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho hội viên Hội LHPN cho 100 đối tượng là Đại lý thu BHXH và BHYT hộ gia đình, Chi hội Trưởng Hội phụ nữ, Hội viên Hội phụ nữ và nhân dân trên địa bàn thị trấn Chí Thạnh.

Tại buổi đối thoại, cán bộ BHXH tỉnh Phú Yên đã truyền đạt các chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của BCH Trương ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, những quy định mới của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) năm 2014. Đi sâu phân tích mục đích, ý nghĩa của việc tham gia BHXH tự nguyện để đối tượng nắm bắt và có cái nhìn khách quan, chính xác về chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, hướng dẫn cho đối tượng những quy định về thủ tục hồ sơ, quy trình, phương thức đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT họ gia đình. Đối thoại tuyên truyền Luật Bảo hiểm Y tế năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế năm 2014. Ngoài ra, BHXH Phú Yên còn giải đáp những vướng mắc cho hội viên phụ nữ và nhân dân về phương thức đóng, mức hưởng của BHXH tự nguyện cũng như BHYT hộ gia đình.

Qua buổi đối thoại tuyên truyền đã góp phần đảm bảo kiến thức, nắm bắt được những sửa đổi bổ sung của Luật Bảo hiểmY tế cho người dân từ đó tạo nền tảng lan rộng phong trào tham gia BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trên địa bàn thị trấn cao hơn./. 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter