UBND huyện Tuy An
Giám sát công tác tổ chức thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 12/10/2017

 

Quang cảnh buổi giám sát

Sáng 11/10/2017, Ủy ban MTTQVN huyện Tuy An về giám sát thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo (HN, HCN) ở xã An Hải. Về dự có đ/c Lê Văn Tiến Dũng - HUV- PCT. HĐND huyện Tuy An; đ/c Đỗ Trà -PCT. UBMTTQVN huyện Tuy An và các đ/c trong đoàn giám sát huyện, cùng các đ/c trong Ban giảm nghèo của xã, đại diện các đ/c BND thôn Đồng Nổ.

Tại buổi làm việc xã An Hải đã báo cáo với Đoàn kiểm tra về kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016: Số HN, HCN mới phát sinh: 46; Tổng số HN, HCN hiện có tại địa phương: 290 (trong đó HN: 110, HCN: 180; Công tác tham gia, giám sát, điều tra, rà soát của các hội đoàn thể ở địa phương; năng lực và trách nhiệm của các điều tra viên; Nguyên  nhân nghèo, nhận thức của người dân đối với việc điều tra rà soát HN, HCN;  nhận thức của HN, HCN đối với chính sách giảm nghèo. Những giải pháp xử lý và hỗ trợ của chính quyền xã trong công tác giảm nghèo.

  Đoàn kiểm tra giám sát của huyện đánh giá: Nhìn chung quá trình triển khai, tổ chức thực hiện đủ các bước quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định trong việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo thường xuyên và hàng năm. Đồng thời Đoàn kiểm tra ghi nhận và trả lời trực tiếp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện và gợi ý  những giải pháp khắc phục và những công việc tiếp tục thực hiện trong thời gian tới cho các điều tra viên, Ban giảm nghèo của xã nắm để thực hiện tốt hơn.        

 

Trúc Loan


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter