UBND huyện Tuy An
Hội đồng giáo dục QPAN thị trấn Chí Thạnh Khai giảng lớp bồi dưỡng Kiến thức quốc phòng An ninh dành cho đối tượng 4 năm 2019

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 16/10/2019

Trong thời gian 04 ngày từ ngày (11-14/10/2019), Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thị trấn Chí Thạnh phối hợp với Cơ quan quân sự huyện Tuy An Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng An ninh đối tượng 4 năm 2019, cho 100 học viên là Đảng viên thuộc các ban, ngành, đoàn thể, trường học và Trưởng khu phố trên địa bàn thị trấn Chí Thạnh

 Các học viên được trang bị 07 chuyên đề theo Thông tư số 38/2014/TT-BQP của Bộ quốc phòng gồm: Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển Kinh tế, xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng an ninh trong tình hình mới; Phòng chống “chiến lược diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật quốc phòng, an ninh quốc gia, nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Pháp lệnh dự bị động viên./

Thuý Cẩm


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter