UBND huyện Tuy An
Thị trấn Chí Thạnh: Bình xét gia đình văn hóa 05 khu phố năm 2019

Chuyên mục: Tin hoạt động của UBND các xã, thị trấn | Đăng ngày: 02/12/2019

Quang cảnh hội nghị xét Gia đình văn hóa năm 2019

Thực hiện theo Thông báo số 06/TB-VHTT ngày 01/10/2019 của Phòng Văn hóa và thông tin huyện Tuy An về việc báo cáo xây dựng gia đình văn hóa và báo cáo thaành tich thôn, khu phố văn hóa năm 2019

Căn cứ theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP thị trấn xây dựng Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 11/11/2019 của UBND thị trấn Chí Thạnh về bình xét gia đình văn hóa 05 khu phố năm 2019.

Nhằm thực hiện tốt Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình hạnh phúc, hòa thuận, văn minh, tiến bộ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội. Chiều ngày 28/11/2019 thị trấn tổ chức hội nghị bình xét gia đình đạt GĐVH năm 2019 ở 05 khu phố trên địa bàn thị trấn.

 Tham dự hội nghị gồm có lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo UBND thị trấn, Mặt trận tổ quốc thị trấn, các thành phần trong BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị trấn Chí Thạnh và các đồng chí Bí thư, Ban Công tác mặt trận, Trưởng BND 05 khu phố.

Tại buổi hội nghị Ông Nguyễn Văn Lâm – Cán bộ VHTT thị trấn Chí Thạnh thông qua nội dung Nghị định 122/2018/NĐ-CP như: thời gian, thẩm quyền xét tặng, thang điểm, tiêu chuẩn và số lượng tặng giấy khen đối với các danh hiệu Gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa năm 2019. Đồng thời ông cũng nêu rõ các quy trình xét tặng Gia đình văn hóa, khu dan cư văn hóa tại Điều 6,7 của Nghị định đến Ban chỉ đạo để từ đó làm căn cứ xét duyệt đúng nội dung quy định của Nghị định. Bình xét một cách khách quan, trung thực, công bằng, không chạy theo thành tích. Kết quả toàn thị trấn đạt GĐVH là 3.387 hộ trên tổng số 3.441 hộ đạt tỷ lệ 98.43%. Số hộ không đạt là 16 hộ./                                                               

 
   


                                                                                                                 Thúy Cẩm

 


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter