UBND huyện Tuy An
Khối thi đua Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố: Đảm bảo thông tin kinh tế - xã hội

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 08/11/2019

Quang cảnh hội nghị    

Tại huyện Tuy An, Khối thi đua Chi cục Thống kê huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt Chi cục Thống kê cấp huyện, trực thuộc Cục Thống kê tỉnh Phú Yên) vừa tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ thực hiện phong trào thi đua 2020.

Trong năm 2019, phong trào thi đua đã được Khối thi đua Chi cục Thống kê cấp huyện chú trọng quan tâm và đã triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần không nhỏ vào phong trào thi đua chung của ngành và địa phương. Nổi bật trong phong trào này đã tham mưu cho các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo đúng theo phương án Trung ương quy định. Triển khai thực hiện tốt các cuộc điều tra thường xuyên, như điều tra diện tích cây trồng hàng năm, điều tra chăn nuôi thời điểm 01/01, 01/4, điều tra lâm nghiệp năm 2019, điều tra thủy sản và điều tra hàng tháng các ngành công nghiệp, thương mại, điều tra Giá, giao thông vận tải, lao động việc làm, vốn đầu tư xây dựng năm 2019 kịp thời, đáp ứng phục vụ cho ngành và địa phương.

Trong năm 2020, Khối thi đua Chi cục Thống kê cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh thi đua bảo đảm tốt thông tin kinh tế - xã hội định kỳ và đột xuất nhằm phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính quyền các cấp và đáp ứng nhu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê. Chú trọng thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí, tham nhũng. Tiếp tục xây dựng cơ quan, đơn vị ổn định, trong sạch, vững mạnh và phát triển. Không ngừng nâng cao việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, chấp hành nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 327/TCTK-CPTC ngày 09/5/2013 của Tổng cục Thống kê, nhằm góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter