UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 13/01/2020

Đ/C Đinh Hồng Nga, Trưởng ban Dân vận huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tuy An

tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019.

Sáng 7/1, Ủy ban MTTQ huyện Tuy An tổng kết công tác mặt trận năm 2019, triển khai thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020.

Trong năm 2019, Uỷ ban MTTQ các cấp và các Tổ chức thành viên ở huyện Tuy An không ngừng nổ lực khắc phục khó khăn, chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động và hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống của người dân, góp phần phát triển và ổn định tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương. Trong đó, đáng chú ý đã vận động ủng hộ “Qũy vì người nghèo” năm 2019 được 780 triệu đồng, đạt hơn 136% chỉ tiêu. Vận động Quỹ “đền ơn đáp nghĩa” trên 517 triệu đồng, đạt 115% chỉ tiêu. Hỗ trợ xây dựng 60 nhà “Đại đoàn kết” cho hộ nghèo, hộ chính sách, với số tiền trên 2,65 tỷ đồng. Vận động công tác An sinh xã hội gần 10 tỷ đồng, đạt 110%. Các cấp Mặt trận đã giám sát 16 chuyên đề liên quan đến đời sống nhân dân. Chú trọng củng cố, kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng nhằm đưa vào hoạt động đảm bảo hiệu quả.

Trong năm 2020, Ủy ban MTTQ các cấp ở huyện Tuy An tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt Chủ trương, Đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm tạo sự đồng thuận, chuyển biến nhận thức tích cực trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động  đảm bảo đáp ứng với nhiệm vụ trong tình hình mới. Vận động nhân dân phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên và huyện Tuy An đã khen thưởng 08 tập thể, 09 cá nhân ở huyện Tuy An vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2019./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter