UBND huyện Tuy An
Tuy An: Tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng 2018

Chuyên mục: Tin nổi bật | Đăng ngày: 30/10/2019

Sáng 29/10, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục huyện Tuy An tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 cho hơn 80 cán bộ chủ chốt, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật của thị trấn Chí Thạnh (huyện Tuy An).

Tại đây các báo cáo viên đã phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật Tố cáo 2018  được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 12/6/2018, tại Kỳ họp thứ 5 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2019. Luật Tố cáo 2018 gồm 9 chương, 67 điều quy định rõ quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo, người giải quyết tố cáo. Giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Trách nhiệm tổ chức thực hiện kết luận nội dung tố cáo. Bảo vệ người tố cáo. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. Khen thưởng và xử lý vi phạm và quy định chi tiết các điều khoản thi hành luật... 

Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 được Quốc hội khóa XIV thông qua vào ngày 20/11/2018, tại Kỳ họp thứ 6. Luật Phòng, chống tham nhũng gồm 10 chương, 96 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật này quy định về phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, đơn vị, tổ chức; phát hiện tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Chế độ, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị và trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Công tác phòng, chống tham nhũng trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài Nhà nước. Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước trong phòng, chống tham nhũng. Xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

Theo kế hoạch, đến đầu tuần tháng 11/2019, Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục huyện Tuy An sẽ hoàn thành việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 cho cán bộ chủ chốt, hòa giải viên, tuyên truyền viên pháp luật của 16 xã, thị trấn trên địa bàn./.

Khắc Nho.


Các tin cùng chuyên mục:
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter