UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 100/KH-UBND
Ngày ban hành: 12/07/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Thực hiện Kế hoạch số 119n ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 49 ngày 06/5/2018 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
Tải về: Tại đây
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter