UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 624/TB-UBND
Ngày ban hành: 15/11/2019
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Thông báo thi hồi đất để thực hiện Tiểu dự án: Cải tạo và phát triển lưới điện Phân phối tỉnh Phú Yên (JICA), khu vực huyện Tuy An đối với hộ ông Nguyễn Tổng, thôn Phước Lương, xã An Cư
Tải về: Tại đây
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter