UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành
247 /BC-UBND
03/10/2017 BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9 và chương trình công tác tháng 10 năm 2017
1943/QĐ-UBND
18/09/2017 Công nhận kết quả trúng thầu chợ Trung tâm xã An Chấn
1961/QĐ-UBND
20/09/2017 V/v thành lập Đoàn kiểm tra hành chính Thương mại trên địa bàn huyện
101/KH-UBND
21/09/2017 Kiểm tra an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của ngành Công Thương trên địa bàn huyện Tuy An năm 2017
1258/UBND
20/09/2017 Về việc khẩn trương triển khai xây dựng nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
230/BC-UBND
15/09/2017 BÁO CÁO Tiến độ thực hiện Đề án 33 trên địa bàn huyện Tuy An (đến ngày 17 tháng 9 năm 2017)
905 /QĐ-UBND
28/08/2017 Trợ cấp xã hội cho ông (bà): Lê Thị Mỹ Hiệp
904 /QĐ-UBND
28/08/2017 Trợ cấp xã hội cho ông (bà): Nguyễn Thị Đồng Nghĩa
872 /QĐ-UBND
14/08/2017 Trợ cấp xã hội cho ông (bà): Nguyễn Thị Tâm
903 /QĐ-UBND
22/08/2017 Trợ cấp xã hội cho ông (bà): Phạm Thanh Tâm
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter