UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành
100/KH-UBND
12/07/2018 Thực hiện Kế hoạch số 119n ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 49 ngày 06/5/2018 của Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới
764/UBND
12/07/2018 Về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn thực phẩm
700/UBND
27/06/2018 Về việc chấn chỉnh công tác PCCC trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị
649 /UBND
15/06/2018 Về việc thống nhất di dời chợ Yến cũ đến vị trí mới tại khu dân cư Tân An, xã An Hòa, huyện Tuy An
162/TB-UBND
19/06/2018 THÔNG BÁO MỜI THẦU Kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Thành xã An Dân
1148/QĐ-UBND
19/06/2018 Về việc phê duyệt phương án tổ chức đấu thầu, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Thành xã An Dân, huyện Tuy An
1149/QĐ-UBND
19/06/2018 V/v ban hành Quy định hồ sơ mời thầu tổ chức đấu thầu, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Thành xã An Dân, huyện Tuy An
668/UBND
20/06/2018 Về việc chuẩn bị tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện "Ngày biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009 - 2019
1141/QĐ-UBND
18/06/2018 Về việc công nhận sáng kiến đợt 1 năm 2018
653/QĐ-UBND
27/03/2018 Về việc trợ cấp xã hội
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter