UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành
152/TB-UBND
15/10/2018 Kết luận của đồng chí Đặng Văn Vinh, Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giao ban về công tác y tế trường học năm học 2018 - 2019
1863/QĐ-UBND
16/10/2018 Kiện toàn Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm (ATTP) huyện Tuy An
1801/QĐ-UBND
04/10/2018 Về việc kiện toàn tổ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND huyện, Chủ tịch, PCT của UBND huyện
1156/UBND
12/10/2018 Về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng Vắc xin lở mồm long móng đợt 2/2018
1095/UBND
02/10/2018 Về việc tiếp tục hoàn thiện dữ liệu danh sách gia đình tham gia bảo hiểm y tế
1089/UBND
02/10/2018 Về việc báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 và đăng ký dự án, công trình để lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2019
145/KH-UBND
27/09/2018 Triển khai một số biện pháp phòng, chống lụt trong nuôi trồng thủy sản năm 2018
1079/UBND
28/09/2018 Về việc tổ chức Lễ đón nhận Quyết định của UBND tỉnh công nhận "Xã đạt chuẩn Văn hóa Nông thôn mới" năm 2018 trên địa bàn huyện
1076/UBND
28/09/2018 Về việc triển khai công tác bồi thường dự án Khu du lịch nghĩ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái nhà, xã An Hải
1070/UBND
27/09/2018 Về việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 -2019 trên địa bàn huyện
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter