UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành
41/BC-UBND
05/03/2018 Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 02/2018 và chương trình công tác tháng 3/2018
32/UBND
27/02/2018 Triển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027" trên địa bàn huyện Tuy An
31/UBND
27/02/2018 Thực hiện Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025" huyện Tuy An
44/TB-UBND
05/02/2018 Về thời gian treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
129/UBND
05/02/2018 Về việc báo cáo nhanh về công tác chuẩn bị, tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
121/UBND
01/02/2018 Về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
11/BC-HĐND
22/01/2018 Tình hình hoạt động tháng 1 và chương trình công tác tháng 2 năm 2018 của Thường trực HĐND huyện
31/TB-UBND
24/01/2018 Kết luận của đ/c Bù Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung thị xã Tuy An đến năm 2035 tầm nhìn đến năm 2050
28/TB-UBND
22/01/2018 Kết luận của đ/c Bùi Văn Thành, Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp giải quyết một số vướng mắc trong quản lý đầu tư xây dựng các dự án theo cơ chế đặc thù được quy định tại Nghị định 161/NĐ-CP
76/UBND
23/01/2018 Về việc triển khai Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter