UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành
1003/QĐ-UBND
30/03/2020 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với bà Đỗ Thị Mỹ Diên
1002/QĐ-UBND
30/03/2020 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Trung Kiệt
1001/QĐ-UBND
30/03/2020 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với bà Nguyễn Thị Thanh Ba
1000/QĐ-UBND
30/03/2020 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với bà Phạm Thị Minh Bạch
999/QĐ-UBND
30/03/2020 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với bà Phạm Thị Hoa
998/QĐ-UBND
30/03/2020 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với bà Dương Thị Hưởng
994/QĐ-UBND
30/03/2020 Về việc phê duyệt phương án tổ chức đấu thầu, kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Trung tâm xã An Mỹ, huyện Tuy An
747/UBND
30/03/2020 Về việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
470/UBND
30/03/2020 Về việc triển khai công tác trẻ em năm 2020
469/UBND
28/03/2020 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 1576 ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm đợt phòng, chống dịch COVID - 19
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter