UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện
107/TB-VP
21/11/2017 Về việc thay đổi cơ quan thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính (KS TTHC)
1492/UBND
21/11/2017 Về việc điều chỉnh nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã
1018 /UBND
01/08/2017 V/v xây dựng tiêu chuẩn, định mức về máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi huyện quản lý
2210 /QĐ-UBND
30/10/2017 Về việc xử lý tiền bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ: 14 khúc gỗ tròn và 28 cây gỗ tròn; chủng loại: Công tía (cồn), nhóm V
2005/QĐ-UBND
02/10/2017 Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017 Cho đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tuy An
2186/QĐ-UBND
25/10/2017 Về việc bổ sung dự toán ngân sách năm 2017 cho UBND xã An Hòa để hỗ trợ kinh phí đưa đối tượng tâm thần đi điều trị
2185 /QĐ-UBND
25/10/2017 Về việc bổ sung kinh phí cho UBND các xã, thị trấn để thực hiện chính sách theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ
2098/QĐ-UBND
18/10/2017 Về việc xử lý tiền bán tài sản thanh lý tháo dỡ: 02 phòng học (01 phòng học và 01 phòng kho) thuộc trường THCS Lê Thánh Tông, xã An Dân, huyện Tuy An
2054 /QĐ-UBND
09/10/2017 Về việc chi hỗ trợ cho Liên đoàn Lao động huyện Tuy An
2023 /QĐ-UBND
04/10/2017 Về việc bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2017 cho đơn vị: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tuy An
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter