UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND huyện
576/TB-UBND
07/11/2019 V/v huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất có mã số phát hành W341307, do UBND huyện Tuy An cấp ngày 16/8/2004 cho hộ bà Nguyễn Thị Kiểu (tên đúng là bà Nguyễn Thị Cửu)
7001/QĐ-UBND
07/11/2019 V/v huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã mất có mã số phát hành W341307, do UBND huyện Tuy An cấp ngày 16/8/2004 cho hộ bà Nguyễn Thị Kiểu (tên đúng là bà Nguyễn Thị Cửu)
tb566
01/11/2019 Về việc phân công lãnh đạo UBND huyện tiếp công dân định kỳ
bộ chỉ số cải cách hành chính cấp huyện và cấp xã
171/KH-UBND
20/09/2019 Kiểm tra tình hình thi hành pháp luật hoà giải cơ sở và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2019
122/KH-UBND
31/05/2019 Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật trên địa bàn huyện Tuy An
75A/KH-UBND
29/03/2019 Triển khai thi hành Nghị định số 64/2018/NĐ-CP ngày 07/5/2018 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống vật nuôi, thức ăn, thuỷ sản trên địa bàn huyện Tuy An
307/BC-UBND
04/10/2019 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn huyện Tuy An
303/BC-UBND
01/10/2019 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về hoà giải ở cơ sở và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
302/BC-UBND
01/10/2019 Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter