UBND huyện Tuy An
Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh
16/CT-UBND
02/08/2017 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Yên
24/2017/QĐ-UBND
26/06/2017 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
  • Gành Đá Đĩa

Thống kê truy cập

visitros counter