• :
  • :
CHÀO MỪNG BẠN ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ UBND HUYỆN TUY AN
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Dấu ấn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy An nhiệm kỳ 2019-2024

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 diễn ra từ ngày 10-11/6/2024.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2024 – 2029 diễn ra từ ngày 10-11/6/2024. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, chỉ đạo của Mặt trận Tổ quốc tỉnh, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền và với truyền thống yêu nước, cần cù, sáng tạo, chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức của Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc huyện Tuy An đã đổi mới, năng động, sáng tạo trong hoạt động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Mặt trận Tổ quốc huyện đã để lại dấu ấn đậm nét và tạo được sức sống lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư, đây là nền tảng vững chắc để Mặt trận Tổ quốc huyện tăng tốc, bứt phá tiếp bước vào nhiệm kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện 5 Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên đã chủ động đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với phương châm “Dân biết - Dân bàn - Dân làm - Dân kiểm tra - Dân hưởng thụ”, dân chủ ngày càng được mở rộng; quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân được bảo đảm, góp phần thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là trong thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động ngày càng được đổi mới, phát huy vai trò từng tổ chức thành viên, các tầng lớp Nhân dân. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực vận động Nhân dân, cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, chức sắc, chức việc và đồng bào các tôn giáo trên địa bàn huyện thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) hàng năm được tổ chức sôi nổi, đều khắp ở các khu dân cư trên địa bàn toàn huyện, với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực tạo khí thế vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết trong từng cộng đồng dân cư đã tạo sức lan tỏa rộng lớn trong các tầng lớp nhân dân, về ý nghĩa truyền thống của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, về vị trí, vai trò Mặt trận trong xã hội, trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

5 năm qua công tác đổi mới về nội dung, phương thức tuyên truyền được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện triển khai trong hệ thống Mặt trận từ huyện đến cơ sở thành lập “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam huyện, đến nay đã thành lập ở 15 xã, thị trấn. Qua đó góp phần tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kịp thời phản ảnh các vấn đề trong đời sống Nhân dân góp phần quan trọng tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Thực hiện tiếp nhận, trao đổi, cung cấp thông tin giữa MTTQ huyện với UBND huyện, các phòng ban liên quan, các tổ chức thành viên, MTTQ 15 xã, thị trấn qua thư tín điện tử. Gửi tin, bài viết lên Trang thông tin điện tử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 898 bài; cung cấp 657 thông tin đến Đài Truyền thanh huyện để mở các chuyên mục về hoạt động MTTQ huyện. Nội dung và phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp tiếp tục được đổi mới, đa dạng nhất là trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, MTTQ đã phối hợp tổ chức 57 buổi tuyên truyền các chương trình trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, Luật Đất đai sửa đổi…

Kế thừa và phát huy những kết quả và kinh nghiệm trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong nhiệm kỳ Mặt trận Tổ quốc đã động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện các cuộc vận động, các phong trào như: Mặt trận Tổ quốc các cấp trong nhiệm kỳ qua đã tích cực chủ trì phối hợp thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đến nay, huyện có 89/89 KDC (đạt tỷ lệ 100%) xây dựng được quy ước, hương ước và được phê duyệt thực hiện; có 89/89 KDC đạt KDC văn hóa 05 năm trở lên; có 41.436/42.137 hộ gia đình đạt GĐVH 03 năm liền trở lên (tỷ lệ 98,33%). Tính đến nay huyện có 89 điểm sinh hoạt văn  hóa. Trong 05 năm qua đã biểu dương khen thưởng 36 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động. Tham mưu Ban Thường vụ Huyện uỷ thành lập Đề án số 01-ĐA/HU ngày 20/7/2022 về thực hiện mô hình “Tuyến đường tự quản, khu dân cư tự quản: Sáng -  xanh - sạch - đẹp” trên địa bàn huyện Tuy An giai đoạn 2022 - 2025, qua đó đã góp phần giữ vững các tiêu chí đánh giá công nhận thôn, khu phố văn hoá, xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; mô hình vườn mẫu. toàn huyện đã triển khai thực hiện trên 121 đoạn đường với tổng chiều dài khoảng 76.900m; thực hiện cắm 90 bảng công trình tổng chiều dài 49.075m ; phối hợp tổ chức tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường ở 89/89 khu dân cư, có trên 3.700 lượt người tham dự; Vận động trên 90% hộ gia đình tham gia tổng dọn vệ sinh nhà ở, đường làng, ngõ xóm; ra quân 135 lượt với 2.700 lượt người tham gia, trồng được 24.537m2 hoa các loại và cây xanh trên đoạn đường tự quản. MTTQ các cấp phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, tập trung vận động thực hiện hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay toàn huyện có 14/14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Vận động nhân dân hiến đất, cây xanh, công trình để thực hiện Đề án bê tông hóa giao thông nông thôn. Hưởng ứng tham gia chương trình “Thắp sáng đường quê” ở các tuyến đường bê tông. Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn: Nhân dân hiến 3.314m2 đất, xây dựng 50 tuyến đường, chiều dài hơn 15,2 km, đóng góp với số tiền 4.180.945.214đ và 3.527 ngày công; Mô hình thắp sáng đường quê: đã lắp được 750 bóng đèn, chiều dài hơn 28 km, với số tiền 850.480.000đ.

Điểm sáng của Mặt trận Tổ quốc huyện là thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong nhiệm kỳ qua, công tác vận động, chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện; Công tác vận động, ủng hộ Qũy “Vì người nghèo” tiếp tục được triển khai sâu rộng bằng nhiều cách làm thiết thực, đã vận động đóng góp 3.713.535.134đ trên 110.324 suất quà, trị giá 33.097.200.000đ tặng các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mỗi hộ đều có Tết mỗi dịp Xuân về. Từ năm 2019 đến nay Mặt trận Tổ quốc các cấp xây dựng và sửa chữa 216 nhà Đại đoàn kết với tổng số tiền: 9.244.000.000 đồng; các Hội, đoàn thể hỗ trợ 32 nhà với tổng số tiền 1.430.000.000 đồng. Vận động quyên góp ủng hộ cho đồng bào bị bão lụt với số tiền 10,145 tỷ đồng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, các cuộc vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, chăm lo Tết cho người nghèo, hoàn cảnh khó khăn được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng. Đặc biệt là những 2 gần đây năm 2022, 2023 UBMT và các tổ chức thành viên đã vận động tổ chức thành công các phiên chợ không đồng, trao tặng hàng ngàn suất quả cho bà con nghèo, khó khăn nhân dịp tết cổ truyền của dân tộc. Qua đó đã khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, nhân ái và trách nhiệm xã hội, trở thành nếp sống văn hóa vì niềm hạnh phúc của mỗi người dân.

Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19”, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tham gia tiêm phòng vacxin đạt tỷ lệ cao. Kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tích cực tham gia ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19. đặc biệt phối hop vận động thành lập 19 bếp ăn không đồng hỗ trợ hàng trăm ngàn xuất ăn miễn phí cho bà con thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly y tế tập trung; tổ chức giải cứu hàng trăm tấn nông sản cho bà con nông dân…

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các xã, thị trấn chủ động tham mưu phối hợp hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp. Tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhất là thực hiện tốt quy trình hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND, hiệp thương giới thiệu cử Hội thẩm nhân dân đảm bảo đúng pháp luật, đúng yêu cầu về chất lượng, cơ cấu thành phần. Kết quả toàn huyện có số cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đạt trên 99,9%. Công tác giới thiệu hội thẩm nhân dân tiếp tục được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thực hiện đúng quy định của pháp luật nhiệm kỳ 2016-2021 hiệp thương giới thiệu được 22 vị hội thẩm nhân dân.

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới, Mặt trận Tổ quốc huyện và các xã, thị trấn, các tổ chức thành viên đã tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc ngày càng được khẳng định trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.  Công tác phối hợp giữa Mặt trận với chính quyền cùng cấp ngày càng chặt chẽ và hiệu quả, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt là sự phối hợp trong triển khai các chương trình giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Ủy ban Mặt trận các cấp thường xuyên được kiện toàn, tăng thêm số lượng người tiêu biểu, đại diện các tầng lớp Nhân dân, các dân tộc, các tôn giáo. Trong nhiệm kỳ, 100% Chủ tịch Ủy ban Mặt trận các cấp tham gia cấp ủy. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở và 89 trưởng ban công tác Mặt trận ở khu dân cư, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của từng ban công tác mặt trận ở từng khu dân cư đảm bảo tập hợp và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng bền chặt…

Từ những kết quả đạt được, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tuy An và các tổ chức thành viên đã để lại dấu ấn đậm nét trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, khẳng định được vai trò trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân. Nhiệm kỳ mới, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở tiếp tục tăng cường vai trò nòng cốt chính trị và trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức thành viên và Hội đồng tư vấn, cá nhân tiêu biểu. Phát huy vai trò tự quản và sáng tạo của Nhân dân tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các hoạt động an sinh xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhêm - Đổi mới - Phát triển, tin tưởng rằng với truyền thống đoàn kết, sự nỗ lực, phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân trong huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy An sẽ thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, góp phần xây dựng huyện Tuy An ngày càng giàu mạnh, phồn vnh văn minh, hạnh phúc.

                                                  Lê Thành Nam (Chủ tịch UBMTTQVN huyện)

Lãnh đạo UBMT huyện tặng quà cho hộ nghèo.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 156
Hôm qua : 955