UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 105/TB-UBND
Ngày ban hành: 21/03/2023
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Báo cáo Công tác quản lý nhà nước đối với bảo tồn phát huy hiệu quả giá trị Các di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng; công tác duy tu, bảo dưỡng, quản lý các di tích lịch sử - văn hóa, danh thắng phục vụ du lịch trên địa bàn huyện giai đoạn 2020 - 2022
Tải về:

Các tin cùng chuyên mục: