UBND huyện Tuy An
Số/Ký hiệu: 109/BC-UBND
Ngày ban hành: 30/03/2021
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Đánh giá tổng kết chiến lược Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Chiến lược Quản lý tổng hợp đới bờ Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Tải về:

Các tin cùng chuyên mục: